Konserwacja urządzeń dźwigowych – wykonuj ją regularnie!

Dodano: 2016-06-13 Przez: admin


Korzystanie z urządzeń dźwigowych jest bardzo wygodne – dzięki windom można błyskawicznie dostać się na wysokie piętra w blokach i wieżowcach, ale również dźwigi mają znacznie szersze zastosowanie, na przykład jako windy towarowe, dźwigi szpitalne czy urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Niezależnie od typu urządzenia konieczne jest jego regularne konserwowanie – tylko wtedy można mieć pewność, że będzie ono stale bezpieczne w użytkowaniu.
Stan windy nie tylko jest kwestią bezpieczeństwa i wygody stosowania tego rodzaju urządzenia, ale również wizerunku budynku. Dźwig może działać prawidłowo tylko wtedy, gdy będzie on poddawany profilaktycznym przeglądom i naprawom w celu usunięcia ewentualnych usterek. Również usługi te skierowane są do klientów chcących uzyskać szybką pomoc w przypadku uszkodzenia dźwigu, także wtedy, gdy wewnątrz znajdują się ludzie.
Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych prowadzi się zgodnie z instrukcją konserwacji dla danego urządzenia, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w terminach ustalonych w rozporządzeniu.
Komu można zlecić konserwację urządzeń dźwigowych?
Dzisiaj najczęściej właściciele urządzeń tego rodzaju decydują się na zlecenie prac firmom, które były odpowiedzialne za zamontowanie urządzeń dźwigowych. Czasami jest to także wskazane, ponieważ dzięki temu można na dłużej zachować gwarancję na dźwig.
Po okresie gwarancyjnym można zdecydować się już na dowolną firmę, która oferuje konserwację dźwigów, kierując się przy jej doborem swoimi oczekiwaniami, głównie cenowymi, ponieważ dla wielu klientów to właśnie niska cena jest najistotniejszym czynnikiem. Aby znaleźć firmy świadczące tego rodzaju usługi, można posłużyć się wyszukiwarką internetową i wpisać do niej słowa „dźwigi konserwacja”, żeby natychmiast sprawdzić adresy firm. Dodanie miasta pozwoli na zawężenie wyników wyszukiwania do konkretnego obszaru.
Regularna konserwacja wind to inwestycja w ich niezawodność i bezpieczeństwo
Windy to wyjątkowy komfort, ale również konieczność regularnej konserwacji – dzięki pracom konserwacyjnym można mieć pewność, że będzie ona jednak gotowa do pracy i ryzyko wystąpienia usterek będzie wtedy znacznie niższe.
Deweloperzy, właściciele budynków mieszkalnych, spółdzielnie, indywidualni inwestorzy – windy montowane są obecnie w różnych obiektach, które mogą należeć do powyższych. Niezależnie od rodzaju dźwigu konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta oraz przepisów prawnych w kwestii jego konserwacji – to dzięki niej urządzenia te mogą działać prawidłowo.
Podczas prac dźwigi poddawane są ocenie pod względem zużycia ich elementów, a także ogólnego stanu technicznego. Włączają one kontrolę wszystkich urządzeń bezpieczeństwa w dźwigach, a także potrzebne prace regulacyjne, które dotyczą wymogów technicznych bezpieczeństwa. Na koniec informacja o wykonanym przeglądzie technicznym jest umieszczana w dzienniku dźwigu.
Zaleca się, aby windy były poddawane konserwacji raz na miesiąc lub też w innych odstępach czasowych zaleconych przez producenta lub wskazanych w przepisach prawnych. Także raz na rok konieczne jest generalne sprawdzenie urządzenia.
Gdzie zlecić prace konserwacyjne?
Najczęściej są one prowadzone przez firmy, które były odpowiedzialne za zamontowanie dźwigu, ale również można skorzystać z usług innych ekip. Najczęściej są one wybierane w ramach prac pogwarancyjnych, gdy winda nie jest już objęta ochroną gwarancyjną.
Gdy szukasz specjalistów, możesz bardzo łatwo znaleźć adresy przez internet po wpisaniu do wyszukiwarki słów typu „dźwigi konserwacja” i dodaniu do nich miejscowości, której dana usługa miałaby dotyczyć. Firm, które prowadzą usługi konserwacji dźwigów wszystkich typów, jest teraz dużo, dlatego znalezienie tych odpowiednich nie powinno sprawiać żadnych trudności.
Jeżeli wobec tego chodzi o prawidłową pracę, bezpieczeństwo, a także zmniejszenie ryzyka usterek, dźwigi muszą być poddawane regularnym pracom konserwacyjnym. Z obsługi tego rodzaju można korzystać również przez 24 godziny na dobę i wszystkie dni w tygodniu, dlatego gdy potrzebna jest pomoc, wystarczy zadzwonić.


Dodaj komentarz

Komentarze

Brak komentarzy

Menu